Sunucu Hizmet Sözleşmesi

Hosting Hizmeti

HOSTİNG HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Bir tarafta;“Zümrütevler, Yaban Lalesi Sokak No:3/A, 34852 Maltepe/İstanbul”  adresinde mukim (Küçükyalı  VD, 4220432670Vergi nolu) Data Bilişim Hizmetleri. (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’e ait web sitesi www.gameofis.com (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir.

Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI  ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan satın almış olduğu hosting hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

3. Genel Hükümler

3.1. MÜŞTERİ’nin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kurulumunu, HİZMET SAĞLAYICI kendi sistemi üzerinde gerçekleştirir. İlgili servis/hizmetlerin ücretlerinin peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin servisleri kullanıma açılır ve MÜŞTERİ bilgilendirilir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları işbu Sözleşmede belirtilmiştir.

3.2.MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hosting hizmeti kapsamında yeni alacağı yurtdışı alan adı için ödeme tahsil edildikten hemen sonra alan adının tescil edileceğini, yeni alacağı yurtiçi (Nic.TR) alan adı için Nic.TR’nin istediği gerekli resmi belgeleri HİZMET SAĞLAYICI’ya  eksiksiz olarak ulaştırdıktan sonra HİZMET SAĞLAYICI’nın tescil başvurusunda bulunacağını ve madde 4’de açıklanan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder. NIC.TR’den alınacak yeni alan adlarında, NIC.TR kaynaklı gecikme nedeni ile hizmetin devreye girişinde yaşanacabilecek gecikmelerden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz.

3.3. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hosting hizmeti kapsamında almış olduğu alan adı’nın yenileme dönemi gelmeden önce madde 4’de belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, HİZMET SAĞLAYICI’nın  alan adı yenileme ücretini ilgili kuruma ödemeyeceğini, dolayısı ile alan adının tescilinden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini, HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

3.4. HİZMET SAĞLAYICI, web hosting hizmeti sağladığı sunucular üzerinde log dosyalarını yasada öngörülen süre ile bulundurur.

3.5. Hosting paketi ile birlikte verilen trafik hakkının aşılması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, trafik aşımını takip eden dönemde faturalandırılacaktır.

3.6. HİZMET SAĞLAYICI, bu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’ye sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bunun ile beraber HİZMET SAĞLAYICI, sunduğu servislerin MÜŞTERİ’lerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. MÜŞTERİ’nin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen durumlarda servislere erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını ve böyle bir durumda HİZMET SAĞLAYICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul etmektedir;

i- Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

ii- Donanım arızaları,

iii- Periyodik Bakım prosedürleri veya HİZMET SAĞLAYICI’nın zaman zaman üstlendiği onarımlar,

iv- Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın HİZMET SAĞLAYICI’nın kontrolü dışındaki veya HİZMET SAĞLAYICI tarafından öngörülemeyen nedenler

3.7. SSL Sertifikaları Belirli Ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, HİZMET SAĞLAYICI servisleri ile birlikte kullanmak için HİZMET SAĞLAYICI’dan satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası,  sağlayıcı tarafında kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır.

3.8. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetlere ek olarak 3. parti uygulamaları ve ek hizmetlerinden (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar/kurumlar tarafından sağlanan bu uygulama ve hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz. HİZMET SAĞLAYICI, bu 3. Parti uygulamaları ve hizmetleri ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

3.9. İşbu Sözleşme kapsamında alınan hizmetlerin süresinin bitiş tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile askıya alınır. Bu süre içerisinde ödeme yapılmayan hizmetler kapatılır ve silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli ödemenin yapılmamış olması durumunda, herhangi bir duraklatma olmaksızın hizmet derhal kapatılır. MÜŞTERİ bunu bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

4. Müşteri’nin Sorumlulukları

4.1. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın ticari itibarına, saygınlığına ve diğer müşterilerine zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bu gibi durumlarda HİZMET SAĞLAYICI’nın servisleri durdurma ve işbu Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

4.2. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve satın aldığı her türlü hizmet ve serviste yürürlükteki T.C. mevzuatına ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmetlerini kullanması sırasında doğacak her tür 3. Kişi ve kurumların hak talebinden sorumlu olup, bu nedenle HİZMET SAĞLAYICI’nın uğrayacağı zarar ve ziyanın tazminle mükellef olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.3.a)  Paylaşılan web sunucularında kabul edilmeyen materyallere örnekler şunlardır:

• Topsite’lar

• IRC script’leri, bot’ları
• Proxy script’leri/anonimleştiriciler
• Korsan yazılım/warez
• Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
• AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
• Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
• Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
• Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
• Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
• Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/SaadetZinciri)

• Verilen Sınırsız hizmetlerin 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılması/kullandırılması

• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı materyallerin satışı
• Piyasayı belirleyen bankların programları
• Çekiliş/kumar siteleri
• MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

4.3.b) Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere örnekler şunlardır:

• IRCD (irc server’ları)
• IRC script’leri/bot’ları
• Korsan Yazılım/Warez
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları

• Mail Bomber’lar/spam script’leri
• Escrow hesabı
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı materyal satışı
• Çekiliş/kumar siteleri
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde oluşabilecek her türlü hukuki ve idari yaptırımdan MÜŞTERİ sorumlu olup, HİZMET SAĞLAYICI’nın içerikle ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve böyle bir durumun tespiti halinde HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmeti durdurma, askıya alma ve/veya işbu Sözleşmeyi feshetme hakkını saklıdır.

Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

Talep eden her kim olursa olsun, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

MÜŞTERİ, kendi hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.4. Kaynak Kullanımı

MÜŞTERİ;

4.4.a) Sistem kaynaklarının %25’ini ya da daha fazlasını 90 saniyeden uzun süre kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.

4.4.b) Minimum 1 dakika aralıkta“cron jon” kullanabilir.

4.4.c) 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.

4.4.d) Aynı anda MySQL veritabanına bağlanma limiti 100 ile sınırlıdır. Limit aşıldığında “too many connections” hatası alınır.

4.4.e) Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanınız.

4.4.f) Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.

4.5. Bant Genişliği Kullanımı

MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar Müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

Prensip itibarı ile MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda HİZMET SAĞLAYICI gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik

HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen Müşteri Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ gerekli önemleri almakla sorumludur:

i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek

ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak

iii. HİZMET SAĞLAYICI sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak

iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

HİZMET SAĞLAYICI’nın yedekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır ve MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin kaybından, yedeklenmemesinden,  zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır ve bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir.

MÜŞTERİ, hizmetlerini, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmetlerine, donanımının işlevselliğine veya çalışmasına, diğer müşterilerine zarar verecek şekilde  kullanamaz.

5. GENEL KULLANIM ŞARTLARININ ve HİZMET SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ

MÜŞTERİ, bu Sözleşme’yi onaylayarak, yürürlükteki “Genel Kullanım Şartları”nı ve “Hizmet Sözleşmesi” ni kabul etmiştir. Genel Kullanım Şartları ve Hizmet Sözleşmesinin güncel hali  www.gameofis.com” adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.

Sunucu Hizmeti

KİRALIK VE SANAL SUNUCU HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar.

Bir tarafta; “Zümrütevler, Yaban Lalesi Sokak No:3/A, 34852 Maltepe/İstanbul” adresinde mukim (Küçükyalı VD, 4220432670Vergi nolu) Data Bilişim Hizmetleri. (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’ya ait web sitesi “www.gameofis.com” (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir. Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi ve Hosting Hizmeti ve Sunucu Hizmeti hükümleri geçerli olacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan satın almış olduğu kiralık ve/veya sanal sunucu hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

3. Genel Hükümler

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmet temel olarak; mülkiyeti HİZMET SAĞLAYICI’ya ait fiziksel sunucu cihazı kiralanması (sunucu kiralama) ve/veya mülkiyeti HİZMET SAĞLAYICI’ya ait ve sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış sanal sunucu kullandırılması ve bu sunucuların HİZMET SAĞLAYICI Veri Merkezinde barındırılarak HİZMET SAĞLAYICI’nın bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.

3.2. MÜŞTERİ, doğrudan HİZMET SAĞLAYICI omurgasına bağlı olan bu sunucuları, uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

3.3. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında HİZMET SAĞLAYICI’dan fiziksel veya sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir.

3.4. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. MÜŞTERİ’nin talep ettiği hizmet ya da hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesini müteakip HİZMET SAĞLAYICI, Hizmetleri kullanıma açacak ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirecektir.

4.2. HİZMET SAĞLAYICI; denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak HİZMET SAĞLAYICI, böyle bir arızanın olması halinde söz konusu arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

4.3. MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb. yasadışı veya Yüklenici’nin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Yüklenici tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) düzenleyici işlemlerine ve Yüklenici’nin koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

4.4. MÜŞTERİ, almış olduğu hizmet kapsamında sunduğu/sunacağı elektronik ortamdaki tüm verilerden ve bu verilerin içeriğinden dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın ve 3. şahısların uğrayacağı zararlardan tamamen kendisi sorumlu olup, bu tür 3. Kişi taleplerinden HİZMET SAĞLAYICI’yı beri kılacaktır.

4.5. MÜŞTERİ kiraladığı/satın aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. Müşteri, kiraladığı ve satın aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemeler aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle HİZMET SAĞLAYICI’nın ve 3. şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten HİZMET SAĞLAYICI’yı beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.

4.6. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; sistemler üzerindeki tüm yazılım ayarlamaları, yazılımsal güvenlik ve diğer kısıtlı erişim bilgilerinin düzenlenmesi ve ayrıca belirlenmediği ve hizmet içeriğinde satın alınmadığı sürece sistem yönetim işlemleri MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

4.7. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; ilgili sunucunun tüm verilerinin yedeklenmesi ve yedeklerin geri yüklenmesi işlemleri bütünüyle MÜŞTERİ’nin sorumluğunda olup, söz konusu yedekleme işlemini kendisi, yetkilendireceği 3. bir kişi ya da ücreti mukabilinde HİZMET SAĞLAYICI yapılabilir.

4.8. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu olmayacaktır.

4.9. Sunucu Kiralama Hizmetinin HİZMET SAĞLAYICI’dan alınması durumunda :

a) HİZMET SAĞLAYICI, kendisi tarafından MÜŞTERİ’ye kiralanan/kiralanacak olan sunucular üzerinde MÜŞTERİ’nin fiziksel değişiklik veya düzenleme taleplerini, MÜŞTERİ’nin bildirimini müteakip en geç bir (1) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. HİZMET SAĞLAYICI stok durumuna göre benzer özelliklerde fakat farklı marka ve kapasitelerde parça(lar) önerebilecektir.

b) HİZMET SAĞLAYICI, hizmet süresi boyunca bu sözleşme konusu cihazlarda meydana gelebilecek ve MÜŞTERİ tarafından bildirilen her türlü donanımsal arızayı mümkün olan en kısa sürede giderecektir. HİZMET SAĞLAYICI, veri kaybı ya da hizmet kesintisinden sorumlu tutulmayacaktır.

c) HİZMET SAĞLAYICI, cihazların değişiminin gerekli olduğu hallerde bu cihazları kalite, kapasite ve teknoloji olarak muadil cihazlarla değiştirebilecektir. Muadil ürünlerin bulunmadığı ya da gerekli sürede tedarik edilemediği hallerde; HİZMET SAĞLAYICI, cihazları daha üstün nitelikli cihazlarla değiştirebilir. Bu hallerde HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ’den ek bir ücret talep etmeyecektir.

4.10. MÜŞTERİ, işin gereği, HİZMET SAĞLAYICI’nın gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. HİZMET SAĞLAYICI, IP adresinin değişmesi durumunda, MÜŞTERİ’nin kullanımına tahsis edeceği yeni IP adreslerini, en az 2 (iki) hafta öncesinden MÜŞTERİ’ye bildirecektir. Böyle bir değişiklik gereksinimi halinde MÜŞTERİ de değişikliğin gerçekleşmesi için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

4.11. HİZMET SAĞLAYICI, sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda kullanıcı paneli ve/veya telefon üzerinden gerekli desteği verebilecektir. MÜŞTERİ’ye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilmesi gereken destekler için hizmet/ücret gerekebilecek olup, bu durumda MÜŞTERİ’ye bilgi verilecektir.

Hosting Hizmeti

HOSTİNG HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Bir tarafta;“Zümrütevler, Yaban Lalesi Sokak No:3/A, 34852 Maltepe/İstanbul”  adresinde mukim (Küçükyalı  VD, 4220432670Vergi nolu) Data Bilişim Hizmetleri. (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’e ait web sitesi www.gameofis.com (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir.

Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI  ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan satın almış olduğu hosting hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

3. Genel Hükümler

3.1. MÜŞTERİ’nin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kurulumunu, HİZMET SAĞLAYICI kendi sistemi üzerinde gerçekleştirir. İlgili servis/hizmetlerin ücretlerinin peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin servisleri kullanıma açılır ve MÜŞTERİ bilgilendirilir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları işbu Sözleşmede belirtilmiştir.

3.2.MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hosting hizmeti kapsamında yeni alacağı yurtdışı alan adı için ödeme tahsil edildikten hemen sonra alan adının tescil edileceğini, yeni alacağı yurtiçi (Nic.TR) alan adı için Nic.TR’nin istediği gerekli resmi belgeleri HİZMET SAĞLAYICI’ya  eksiksiz olarak ulaştırdıktan sonra HİZMET SAĞLAYICI’nın tescil başvurusunda bulunacağını ve madde 4’de açıklanan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder. NIC.TR’den alınacak yeni alan adlarında, NIC.TR kaynaklı gecikme nedeni ile hizmetin devreye girişinde yaşanacabilecek gecikmelerden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz.

3.3. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hosting hizmeti kapsamında almış olduğu alan adı’nın yenileme dönemi gelmeden önce madde 4’de belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, HİZMET SAĞLAYICI’nın  alan adı yenileme ücretini ilgili kuruma ödemeyeceğini, dolayısı ile alan adının tescilinden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini, HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

3.4. HİZMET SAĞLAYICI, web hosting hizmeti sağladığı sunucular üzerinde log dosyalarını yasada öngörülen süre ile bulundurur.

3.5. Hosting paketi ile birlikte verilen trafik hakkının aşılması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, trafik aşımını takip eden dönemde faturalandırılacaktır.

3.6. HİZMET SAĞLAYICI, bu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’ye sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bunun ile beraber HİZMET SAĞLAYICI, sunduğu servislerin MÜŞTERİ’lerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. MÜŞTERİ’nin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen durumlarda servislere erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını ve böyle bir durumda HİZMET SAĞLAYICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul etmektedir;

i- Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

ii- Donanım arızaları,

iii- Periyodik Bakım prosedürleri veya HİZMET SAĞLAYICI’nın zaman zaman üstlendiği onarımlar,

iv- Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın HİZMET SAĞLAYICI’nın kontrolü dışındaki veya HİZMET SAĞLAYICI tarafından öngörülemeyen nedenler

3.7. SSL Sertifikaları Belirli Ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, HİZMET SAĞLAYICI servisleri ile birlikte kullanmak için HİZMET SAĞLAYICI’dan satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası,  sağlayıcı tarafında kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır.

3.8. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetlere ek olarak 3. parti uygulamaları ve ek hizmetlerinden (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar/kurumlar tarafından sağlanan bu uygulama ve hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz. HİZMET SAĞLAYICI, bu 3. Parti uygulamaları ve hizmetleri ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

3.9. İşbu Sözleşme kapsamında alınan hizmetlerin süresinin bitiş tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile askıya alınır. Bu süre içerisinde ödeme yapılmayan hizmetler kapatılır ve silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli ödemenin yapılmamış olması durumunda, herhangi bir duraklatma olmaksızın hizmet derhal kapatılır. MÜŞTERİ bunu bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

4. Müşteri’nin Sorumlulukları

4.1. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın ticari itibarına, saygınlığına ve diğer müşterilerine zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bu gibi durumlarda HİZMET SAĞLAYICI’nın servisleri durdurma ve işbu Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

4.2. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve satın aldığı her türlü hizmet ve serviste yürürlükteki T.C. mevzuatına ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmetlerini kullanması sırasında doğacak her tür 3. Kişi ve kurumların hak talebinden sorumlu olup, bu nedenle HİZMET SAĞLAYICI’nın uğrayacağı zarar ve ziyanın tazminle mükellef olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.3.a)  Paylaşılan web sunucularında kabul edilmeyen materyallere örnekler şunlardır:

• Topsite’lar

• IRC script’leri, bot’ları
• Proxy script’leri/anonimleştiriciler
• Korsan yazılım/warez
• Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
• AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
• Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
• Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
• Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
• Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
• Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/SaadetZinciri)

• Verilen Sınırsız hizmetlerin 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılması/kullandırılması

• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı materyallerin satışı
• Piyasayı belirleyen bankların programları
• Çekiliş/kumar siteleri
• MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

4.3.b) Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere örnekler şunlardır:

• IRCD (irc server’ları)
• IRC script’leri/bot’ları
• Korsan Yazılım/Warez
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları

• Mail Bomber’lar/spam script’leri
• Escrow hesabı
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı materyal satışı
• Çekiliş/kumar siteleri
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde oluşabilecek her türlü hukuki ve idari yaptırımdan MÜŞTERİ sorumlu olup, HİZMET SAĞLAYICI’nın içerikle ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve böyle bir durumun tespiti halinde HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmeti durdurma, askıya alma ve/veya işbu Sözleşmeyi feshetme hakkını saklıdır.

Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

Talep eden her kim olursa olsun, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

MÜŞTERİ, kendi hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.4. Kaynak Kullanımı

MÜŞTERİ;

4.4.a) Sistem kaynaklarının %25’ini ya da daha fazlasını 90 saniyeden uzun süre kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.

4.4.b) Minimum 1 dakika aralıkta“cron jon” kullanabilir.

4.4.c) 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.

4.4.d) Aynı anda MySQL veritabanına bağlanma limiti 100 ile sınırlıdır. Limit aşıldığında “too many connections” hatası alınır.

4.4.e) Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanınız.

4.4.f) Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.

4.5. Bant Genişliği Kullanımı

MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar Müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

Prensip itibarı ile MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda HİZMET SAĞLAYICI gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik

HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen Müşteri Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ gerekli önemleri almakla sorumludur:

i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek

ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak

iii. HİZMET SAĞLAYICI sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak

iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

HİZMET SAĞLAYICI’nın yedekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır ve MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin kaybından, yedeklenmemesinden,  zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır ve bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir.

MÜŞTERİ, hizmetlerini, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmetlerine, donanımının işlevselliğine veya çalışmasına, diğer müşterilerine zarar verecek şekilde  kullanamaz.

5. GENEL KULLANIM ŞARTLARININ ve HİZMET SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ

MÜŞTERİ, bu Sözleşme’yi onaylayarak, yürürlükteki “Genel Kullanım Şartları”nı ve “Hizmet Sözleşmesi” ni kabul etmiştir. Genel Kullanım Şartları ve Hizmet Sözleşmesinin güncel hali  www.gameofis.com” adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.

Sunucu Hizmeti

KİRALIK VE SANAL SUNUCU HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar.

Bir tarafta; “Zümrütevler, Yaban Lalesi Sokak No:3/A, 34852 Maltepe/İstanbul” adresinde mukim (Küçükyalı VD, 4220432670Vergi nolu) Data Bilişim Hizmetleri. (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’ya ait web sitesi “www.gameofis.com” (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir. Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi ve Hosting Hizmeti ve Sunucu Hizmeti hükümleri geçerli olacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan satın almış olduğu kiralık ve/veya sanal sunucu hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

3. Genel Hükümler

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmet temel olarak; mülkiyeti HİZMET SAĞLAYICI’ya ait fiziksel sunucu cihazı kiralanması (sunucu kiralama) ve/veya mülkiyeti HİZMET SAĞLAYICI’ya ait ve sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış sanal sunucu kullandırılması ve bu sunucuların HİZMET SAĞLAYICI Veri Merkezinde barındırılarak HİZMET SAĞLAYICI’nın bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.

3.2. MÜŞTERİ, doğrudan HİZMET SAĞLAYICI omurgasına bağlı olan bu sunucuları, uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

3.3. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında HİZMET SAĞLAYICI’dan fiziksel veya sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir.

3.4. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. MÜŞTERİ’nin talep ettiği hizmet ya da hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesini müteakip HİZMET SAĞLAYICI, Hizmetleri kullanıma açacak ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirecektir.

4.2. HİZMET SAĞLAYICI; denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak HİZMET SAĞLAYICI, böyle bir arızanın olması halinde söz konusu arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

4.3. MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb. yasadışı veya Yüklenici’nin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Yüklenici tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) düzenleyici işlemlerine ve Yüklenici’nin koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

4.4. MÜŞTERİ, almış olduğu hizmet kapsamında sunduğu/sunacağı elektronik ortamdaki tüm verilerden ve bu verilerin içeriğinden dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın ve 3. şahısların uğrayacağı zararlardan tamamen kendisi sorumlu olup, bu tür 3. Kişi taleplerinden HİZMET SAĞLAYICI’yı beri kılacaktır.

4.5. MÜŞTERİ kiraladığı/satın aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. Müşteri, kiraladığı ve satın aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemeler aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle HİZMET SAĞLAYICI’nın ve 3. şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten HİZMET SAĞLAYICI’yı beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.

4.6. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; sistemler üzerindeki tüm yazılım ayarlamaları, yazılımsal güvenlik ve diğer kısıtlı erişim bilgilerinin düzenlenmesi ve ayrıca belirlenmediği ve hizmet içeriğinde satın alınmadığı sürece sistem yönetim işlemleri MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

4.7. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; ilgili sunucunun tüm verilerinin yedeklenmesi ve yedeklerin geri yüklenmesi işlemleri bütünüyle MÜŞTERİ’nin sorumluğunda olup, söz konusu yedekleme işlemini kendisi, yetkilendireceği 3. bir kişi ya da ücreti mukabilinde HİZMET SAĞLAYICI yapılabilir.

4.8. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu olmayacaktır.

4.9. Sunucu Kiralama Hizmetinin HİZMET SAĞLAYICI’dan alınması durumunda :

a) HİZMET SAĞLAYICI, kendisi tarafından MÜŞTERİ’ye kiralanan/kiralanacak olan sunucular üzerinde MÜŞTERİ’nin fiziksel değişiklik veya düzenleme taleplerini, MÜŞTERİ’nin bildirimini müteakip en geç bir (1) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. HİZMET SAĞLAYICI stok durumuna göre benzer özelliklerde fakat farklı marka ve kapasitelerde parça(lar) önerebilecektir.

b) HİZMET SAĞLAYICI, hizmet süresi boyunca bu sözleşme konusu cihazlarda meydana gelebilecek ve MÜŞTERİ tarafından bildirilen her türlü donanımsal arızayı mümkün olan en kısa sürede giderecektir. HİZMET SAĞLAYICI, veri kaybı ya da hizmet kesintisinden sorumlu tutulmayacaktır.

c) HİZMET SAĞLAYICI, cihazların değişiminin gerekli olduğu hallerde bu cihazları kalite, kapasite ve teknoloji olarak muadil cihazlarla değiştirebilecektir. Muadil ürünlerin bulunmadığı ya da gerekli sürede tedarik edilemediği hallerde; HİZMET SAĞLAYICI, cihazları daha üstün nitelikli cihazlarla değiştirebilir. Bu hallerde HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ’den ek bir ücret talep etmeyecektir.

4.10. MÜŞTERİ, işin gereği, HİZMET SAĞLAYICI’nın gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. HİZMET SAĞLAYICI, IP adresinin değişmesi durumunda, MÜŞTERİ’nin kullanımına tahsis edeceği yeni IP adreslerini, en az 2 (iki) hafta öncesinden MÜŞTERİ’ye bildirecektir. Böyle bir değişiklik gereksinimi halinde MÜŞTERİ de değişikliğin gerçekleşmesi için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

4.11. HİZMET SAĞLAYICI, sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda kullanıcı paneli ve/veya telefon üzerinden gerekli desteği verebilecektir. MÜŞTERİ’ye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilmesi gereken destekler için hizmet/ücret gerekebilecek olup, bu durumda MÜŞTERİ’ye bilgi verilecektir.

4.12. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide HİZMET SAĞLAYICI, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.